Velkommen til BedreStemme.nu

Professionel rådgivning og træning i brug af talestemmen

Styrk dit personlige udtryk

Stemmen er din signatur. Den er en meget direkte kanal til personligheden, og hvad enten du er professionel stemmebruger eller privatperson, vil din stemme altid blive opfattet som en form for personligt ID.

Mange mennesker har en opfattelse af, at stemmen er, som den er! Ræsonnementet er, at eftersom vi er født med den, står den ikke til at ændre – lidt ligesom f.eks. øjenfarven. Det er en misforståelse!

Jeg hedder Ellen Lomholt og er uddannet stemmelogopæd. Stemmeundervisning i BedreStemme.nu er et tilbud til professionelle stemmebrugere og andre, der ønsker at optimere deres stemme. Jeg lærer dig, hvordan du får en stemme, der lyder godt. Den skal understøtte din kommunikation, så du får positiv opmærksomhed. Du lærer, hvordan du kan forebygge stemmelidelser og skåne stemmen, så den bliver langtidsholdbar.

Stemmefunktionen består blandt andet af en række muskler. De kan trænes op og styrkes præcis som mange andre af kroppens muskler. Gennem målrettet træning lærer du at få kontrol over disse muskler. Derved kan din stemme formes, få gennemslagskaft og karakter, hvilket styrker både budskabet og dit personlige udtryk.

Kurser hos BedreStemme.nu

Kontakt BedreStemme.nu

Kontaktside

Stemmens betydning

En meget ofte citeret undersøgelse (A. Mehrabian, 1967) dokumenterer tilsyneladende, at tilhørerne bruger ca. 7% af deres opmærksomhed på at lytte til budskabet i talen. Resten af opmærksomheden går til at afkode kropssprog (55%) og stemmeføring (38%).

I dag ved vi, at det er en sandhed med modifikationer, for naturligvis afhænger det af konteksten. Undersøgelsen giver dog stadig et vigtigt fingerpeg om, at stemmeføring spiller en afgørende rolle i kommunikationen. Øret snyder aldrig! Øret er trænet til at afdække den mindste usikkerhed – og hvis vi hører den, er der risiko for at vi, måske ubevidst, bliver skeptiske overfor afsender og budskab.
Stemmen er et af vores vigtigste redskaber til at skabe stemning – deraf ordet.
Det skal du være dig bevidst, når du navigerer i forskellige kommunikationsrum:
Skal der aflægges årsregnskab? Skal der siges mindeord? Holdes tale? Skal en aftale i hus? Skal der indvies? Interviewes? Mægles? Lykønskes?
Det er vigtigt at stemmen er med dig og ikke imod dig!

Læs om arbejdet som stemmetræner